Polacy na Madagaskar?

Sytuacja na ziemiach polskich, ulega dalszej stabilizacji oraz normalizacji.

W piątek 17.02, odbył się zjazd postępowych polityków pod hasłem „Dialog i przyszłość”.

Lider nowoczesnej i postępowej partii RPP, poseł Janusz Palikot, podkreślił na zjeździe, że: Polacy muszą wyrzec się swojej polskości.

Myśl ta, czytelniej a tym samym nowocześniej oddaje, mętne hasła ministra spraw zagranicznych p. Sikorskiego wygłoszone na jesieni w Niemczech, o konieczności dalszej integracji Unijnej i nadrzędnej roli Niemiec w tym procesie.

Tak, musimy spowodować by Polacy wyrzekli się swej polskości. My, postępowi i nowocześni mieszkańcy ziem polskich dobrze wiemy, jak wiele polski naród uczynił złego innym ludziom. W tym także takim, którzy przyjechali na polskie ziemie szukać schronienia!

Hasło rzucone na zjeździe  „Dialogi i przyszłość”, niechaj przyświeca nam w domu i zagrodzie, w szkole oraz w miejscach pracy. Niech ten kraj stanie się liderem nowoczesności i postępu. Niech Polacy wyrzekną się swej polskości!